Meer dan een assertiviteitstraining

PERSOONLIJKE ACTIESESSIE PLUS

In deze korte en praktische training ga ik samen met jou op zoek hoe jij als introvert het beste tot jouw recht komt in jouw werk en duidelijke grenzen aangeeft op een manier die bij jou past. Dus zonder jezelf te forceren of extravert voor te doen.

‘Ik paste alleen maar toe wat ik geleerd had in de assertiviteitstraining.

Ik vertelde een nogal dominante collega eerlijk wat ik wilde, maar ook wat ik niet wilde doen in een gezamenlijk project. Precies volgens de methode die ik had geleerd tijdens de assertiviteitstraining. Deze training had ik gevolgd op aanraden van mijn werk.

Het voelde goed op het moment zelf. En ik was enorm trots op mezelf dat ik zo voor mezelf was opgekomen en zo eerlijk was geweest over wat ik wilde.

Alleen … die dominante collega reageerde helemaal niet zoals ik geleerd had tijdens de assertiviteitstraining.

In plaats van dat ze mijn eerlijkheid en positieve insteek waardeerde werd ze boos, heel erg boos. En daar bleef het niet bij. Ze is na ons gesprek rechtstreeks naar mijn leidinggevende gelopen om haar beklag te doen over mij.

Het is uiteindelijk een hele rel geworden in de organisatie‘.

Michelle zucht als ze er aan terugdenkt.

‘Ik ben daar echt vreselijk van geschrokken. Hierdoor ben ik nog voorzichtiger geworden met wat ik zeg dan voor de assertiviteitstraining’.

Het verhaal van Michelle staat niet op zichzelf.

9 van de 10 introverten krijgt het advies om een assertiviteitstraining te volgen.

Jij hebt misschien ook wel dat advies gekregen.

De gedachte daarachter is dat als je een assertiviteitstraining volgt, je beter voor jezelf opkomt, je beter grenzen kunt stellen, meer zelfvertrouwen krijgt en meer zichtbaar bent.

Niets mis met deze gedachte.

Alleen een assertiviteitstraining is niet altijd de natuurlijke weg voor introverten om dit te bereiken.

Er is vaak eerst iets anders nodig om het gewenste resultaat te halen. Zodat je niet terecht komt in de situatie van Michelle waar je keurig toepast wat je leert in de assertiviteitstraining, en vervolgens grote problemen krijgt.

Mijn ervaring is dat voor veel introverten het belangrijk is om eerst aandacht te besteden aan hoe ze op een natuurlijke manier invloed uitoefenen en bijdragen in hun werk. Als ze dit onder de knie hebben dan worden ze als vanzelf meer assertief. Ik noem dit ook wel het principe van de effectieve omweg.

HET PRINCIPE VAN DE EFFECTIEVE OMWEG

In de individuele training die ik verzorg is het primaire doel nooit om assertiever te worden. De focus ligt op het ontwikkelen van een aanpak om gesprekken en vergaderingen voor te bereiden zodat je minder spanning ervaart en goed uit de verf komt op een manier die bij je past als introvert. En heel belangrijk, natuurlijk voelt.

Een belangrijk positief bijeffect van de juiste voorbereiding is dat je automatisch voor jezelf opkomt en jouw grenzen aangeeft. Je straalt meer zelfvertrouwen uit en je vergroot jouw zichtbaarheid. Zonder jezelf te forceren of extravert voor te doen.

Met andere woorden: je komt assertiever over op anderen, zonder daar veel moeite voor te doen.

Dit is de reden dat ik ben gestart met een assertiviteitstraining speciaal voor introverten.

PERSOONLIJKE ACTIESESSIE PLUS: MEER DAN EEN ASSERTIVITEITSTRAINING

In deze Persoonlijke Actiesessie Plus ligt de focus op het gezamenlijk voorbereiden van gesprekken, vergaderingen en presentaties waar je spanning ervaart en goed uit de verf wil komen. De basis voor de aanpak zijn de volgende 3 sleutels:

1. Inzicht in de natuurlijke manier van denken, werken en communiceren van introverten en extraverten. Dit inzicht helpt om te begrijpen wat jij nodig hebt om goed uit de verf te komen. Maar ook om jouw extraverte collega beter te begrijpen en je minder van de wijs te laten brengen en er beter op af te stemmen.

2. Jouw natuurlijke voorsprong als introvert. Jouw natuurlijke voorsprong is datgene waar je van nature in uitblinkt. Als je hier inzicht in hebt, dan is het gemakkelijk om invloed uit te oefenen en je te profileren op een manier die bij je past.

3. Het temmen van de innerlijke criticus. De innerlijke criticus is dat stemmetje in jouw hoofd dat voortdurend commentaar op jou levert. Bij veel introverten zorgt de innerlijke criticus voor veel spanning, maar ook dat ze minder krachtig overkomen in gesprekken en vergaderingen. Of zelfs helemaal hun mond houden. Door het leren temmen van de innerlijke criticus voorkom je dit zodat je met zelfvertrouwen jouw kennis en expertise naar voren brengt.

Door de juiste voorbereiding kom je automatisch voor jezelf op, geef jij je grenzen aan, straal je meer zelfvertrouwen uit en vergroot jij jouw zichtbaarheid. Zonder jezelf te forceren of extravert voor te doen.

DUUR

De duur van het programma hangt af van jouw agenda. We plannen de afspraken rond spannende situaties in jouw werk zodat we die samen kunnen voorbereiden. Meestal ligt de duur van het programma tussen de 2 en 4 maanden.

INDIVIDUEEL

Het programma is individueel, dus niet in een groep.

Doordat ik 1-op-1 met jou werk, kunnen we echt op zoek naar een aanpak die jou op het lijf geschreven is, natuurlijk voelt en waar je plezier aan beleeft. Mijn ervaring is dat je hierdoor de ontwikkelde aanpak als vanzelf in de praktijk gaat brengen zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.

Voor veel introverte professionals geldt daarnaast dat ze een individuele training prettig vinden omdat ze gesteld zijn op hun privacy. Ze vinden het onplezierig om hun privé situatie met een grote groep te delen. Als dit ook voor jou geldt dan is deze training zeker geschikt voor jou.

KOSTEN

Het programma kost 1500 euro exclusief BTW.

Het volgende is bij het programma inbegrepen: 


De opname van de MasterClass ‘ontdek jouw natuurlijke voorsprong als introvert’. Bij de MasterClass hoort ook het gratis boek (PDF) waarin je de inhoud van de MasterClass kunt nalezen en een hand-out.


De persoonlijke actiesessie van 10.00 tot 14.00 in Deventer inclusief locatiekosten en gezonde lunch.


Map met informatie over:

* Het verschil tussen introvert – extravert

* 3 mechanismen die spanning veroorzaken​

*  Het omgaan met de innerlijke criticus​3 telefonische sessies van 60 minuten om het persoonlijke actieplan verder aan te scherpen en ondersteuning te bieden om het actieplan in de praktijk te brengen.

Veel introverte professionals krijgen de training vergoed van hun werk. Ben je een particulier en wil je de training volgen, dan is de BTW vaak aftrekbaar. Bij de belastingdienst kun je navragen of dit ook voor jou geldt.

GEINTERESSEERD IN DE TRAINING? 

Op dit moment is er helaas een wachtlijst voor de training.

Heb je interesse in de training, mail mij dan. Ik mail je dan zodra er weer plek is voor individuele trajecten. 

We plannen dan een telefonisch kennismakingsgesprek. 

Tijdens dit gesprek kijk ik samen met jou waar je tegenaan loopt als introvert en wat je graag met het programma wilt bereiken. Op basis hiervan kijken we samen of het programma ook daadwerkelijk bij je past. Uiteraard is dit gesprek gratis en vrijblijvend.

Hartelijke groet,