Lijst met organisaties

Deelnemers aan onze trainingen werken bij de volgende organisaties

Gemeenten

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Antwerpen
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Berkelland
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Losser
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Zoeterwoude

Provincies

 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland

Ministeries

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Overige overheidsinstellingen

 • Belastingdienst
 • GGD Groningen
 • GGD Noord en Oost Gelderland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Rijkswaterstaat

Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen

 • ABC Onderwijsadviseurs
 • Agora
 • Arcon
 • Avans Hogeschool
 • Basisschool ’t Bastion
 • Basisschool de Regenboog
 • Caransscoop
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Cito
 • Cultuur concreet
 • De Lumens Groep
 • Driestar educatief
 • EDU-ART
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Gemiva SVG Groep
 • GVB Amsterdam
 • Hogeschool Amsterdam
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Isala
 • Leger des Heils
 • Liander NV
 • MEE Friesland
 • MEE Groningen
 • Mondiaal FNV
 • Natuurmonumenten
 • NEN
 • Nyenrode Business Universiteit
 • NWO
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Qua Wonen
 • Radboud UMC
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rathenau Instituut
 • RSG Noord Oost Veluwe
 • Saxion Hogeschool
 • SBOH
 • S Heeren Loo
 • SLO
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting adoptievoorzieningen
 • Stichting Binding
 • Stichting Drechtzorg
 • TNO
 • UMC Groningen
 • UMC Utrecht
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • University of Wageningen
 • UWV Werkbedrijf
 • Vereniging Mensa Nederland
 • VIT-hulp bij mantelzorg
 • Vivisol Nederland
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • WereldKidz
 • Werkzaak Rivierenland
 • Wonen Breburg
 • Woningcorporatie GroenWest
 • Woningcorporatie Mitros
 • Woningcorporatie Rijswijk Wonen
 • Woningcorporatie Viverion
 • Woningcorporatie Woonbron
 • Woningcorporatie Wooninc
 • Woonbron
 • WRR
 • Ziekenhuis Amstelland

Commerciële organisaties

 • ABN AMRO
 • Achmea
 • Albert Heijn
 • Algemeen octrooi en merkenbureau
 • Alliander NV
 • Amarcon
 • Arag
 • ASR
 • Bayer Crop Science Vegetable Seeds
 • Better Healthcare Consultancy Services
 • Boele & van Eesteren
 • BOL.com
 • Bomenwacht
 • Boscom interim-management en advies
 • Brandloyalty Special Promotions
 • Brilmij Groep
 • Conclusion Learning Centers
 • CZ Zorgverzekeraar
 • Disgover
 • Doxis
 • DSM
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Enexis BV
 • ESRI
 • Exxellence Solutions BV
 • Friesland Campina
 • Front-End Expert
 • Funding Circle
 • Groen West
 • H2O Job
 • HEMA
 • Industriebank LIOF
 • ING Nederland
 • IUC
 • KCH Examens
 • Kepro BV
 • Klaverblad verzekeringen
 • KPN
 • Mentor Medical Systems
 • Menzis
 • Nederlandse Loterij
 • NS
 • OCE Technologies BV
 • Philips Electronics Nederland BV
 • PricewaterhouseCoopers
 • Rabobank
 • Result Laboratorium
 • Robeco
 • Royal HaskoningDHV
 • Salves Test Services
 • Sanoma Digital
 • Schouten & Nelissen
 • Simtech consulting
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Triam Float
 • VGZ Zorgverzekeraar
 • Xsens Technologies
 • Zilveren Kruis