Ervaringen van deelnemers

Harm –   adviseur bij een zorg- en welzijnsorganisatie

“Waarom begreep ik onze extraverte directeur niet? En waarom leek het hem niet te deren dat ik nu al weken vroeg om meer duidelijkheid, maar dat niet kreeg? Onze kerntaak was het formuleren van een ingrijpend beleidsplan. Meer dan ooit had ik het gevoel dat ik totaal niet gezien werd, er helemaal niet toe deed.”

 

“Marloes vroeg me op welke momenten ik flow ervaar. Na even nadenken besefte ik dat ik graag structuur creeër uit chaos. Ik breng complexe vraagstukken terug tot de essentie en formuleer daarna een eenvoudig stappenplan. Dat gaat helemaal vanzelf. Ik kreeg er ook wel eens complimenten over, maar die begreep ik nooit, omdat ik het normaal vond wat ik deed. Maar toen ik samen met Marloes mijn natuurlijke voorsprong formuleerde, drong opeens tot mij door dat ik echt iets te bieden had. De twee, drie zinnen die we samen schreven, zette ik op de terugweg in de trein nog op mijn LinkedIn-profiel.”

 

“Omdat ik nu goed onder woorden kon brengen wat ik te bieden had, deed ik dat ook. Aan het begin van vergaderingen zei ik dat ik kon helpen om structuur aan te brengen. Ik wilde graag alle kanten van het verhaal horen.

 

“Die inleiding werkte per ongeluk als interne reclame. Mensen kwamen steeds vaker naar mij toe. Ze wisten steeds beter wat ik kon. Mijn nieuwe manier van gesprekken en vergaderingen inleiden fungeerde als een katalysator waardoor ik steeds zichtbaarder werd. Sinds begin dit jaar werk ik als beleids- en communicatieadviseur bij mijn organisatie. Ik heb eindelijk bereikt, waarnaar ik al die jaren streefde.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

 Maartje – projectondersteuner/projectleider

“Als ik één op één sprak met de projectleiders met wie ik samenwerkte, voelde ik veel waardering. Maar als we met een grotere groep samen moesten overleggen over de voortgang van projecten, dan leek het wel of ik helemaal onzichtbaar werd. Projectleider Anneke vroeg regelmatig: ‘Waarom doe je niet gewoon je mond wat meer open?’ Dat wilde ik ook graag, maar ik wist echt niet hoe.”

 

“Marloes had me ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst gevraagd om na te denken over de momenten waarin ik flow ervaar, in mijn werk of daarbuiten. Ik kwam er niet zo goed uit. Maar nu, terwijl Marloes af en toe een vraag stelde, kwamen we langzaam steeds dichter bij wat precies mijn kracht is en wat ik leuk vind. Ik kan in ieder geval goed luisteren, ik ben behoorlijk opmerkzaam. Ik zie waar iemand professioneel mee worstelt en hoe je die persoon daarbij zou kunnen ondersteunen. Ik snap goed hoe processen werken. Vaak zie ik binnen projecten ook al ruim van tevoren aankomen waar iets mis kan gaan, en hoe je dat eventueel kunt voorkomen.”

 

“Ik deelde dat soort inzichten tot dan toe eigenlijk nooit tijdens vergaderingen. Het ging vaak om gevoelige dingen. Ik wilde niemand voor het hoofd stoten. Door het gesprek met Marloes begon ik echter te beseffen dat mijn manier van kijken echt waardevol zou kunnen zijn voor de teams waarbinnen ik functioneer.”

 

“Ik krijg de laatste tijd complimenten over mijn goede inzicht in sociale verhoudingen en mijn pragmatische opstelling. Ik merk dat ik goed ben in het diplomatiek bespreekbaar maken van allerlei pijnpunten. Ik heb al een aantal malen twee collega’s weer bij elkaar gebracht, door ze eerst elk apart aan te horen en daarna begrip te kweken voor het standpunt van de ander. In plaats van een toeschouwer op de achtergrond verander ik langzaam in een verbinder.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Katja – productspecialist bij een verzekeringsmaatschappij

“Ik had altijd goed nagedacht over de ideeën die ik naar voren bracht in vergaderingen. Terwijl ik mijn verhaal vertelde, zag ik ook altijd glashelder voor me hoe het zat. Heel visueel, als een schema met blokjes en pijlen. Dat gold niet voor mijn collega’s. Meestal begonnen ze na een paar zinnen steeds glaziger te kijken.”

 

“Ik vertelde coach Marloes over mijn frustrerende ervaringen bij het delen van mijn inzichten. Had ik er wel eens aan gedacht die plaatjes in mijn hoofd op papier te zetten, vroeg Marloes? Zou dat misschien helpen om te verduidelijken wat ik bedoelde?”

 

“Die strategie paste ik voor het eerst toe tijdens een vergadering. Ik liep naar het whiteboard en pakte de stift. Ik begon het schema te tekenen dat ik al maanden in mijn hoofd had. Ik legde uit waar de blokken en pijlen voor stonden. Al die tijd hadden mijn collega’s geconcentreerd geluisterd. Ze hadden afwisselend naar mij gekeken en naar het schema. Ik had hun volledige aandacht. Sindsdien maak ik er een gewoonte van mijn analyses te vertalen in schema’s.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Marcel – beheerder bij een overheidsbedrijf

“Een half jaar geleden had ik een beoordelingsgesprek. Mijn leidinggevende zei: we zien jou niet. Je moet meer op de voorgrond treden. Ook kwam de suggestie om een assertiviteitstraining te gaan volgen. Ik zag daar tegenop, maar werd nieuwsgierig toen ik online op de Succesvolle Introvert stuitte.”

 

“Marloes zag een patroon in hoe ik te werk ga en hielp mij mijn natuurlijke voorsprong als introvert te verwoorden. Ik onderzoek wat afzonderlijke partijen willen, en ik bepaal wat daarvoor nodig is. Ook denk ik na over mogelijke risico's, en bepaal hoe we die kunnen voorkomen of aanpakken. Vervolgens kom ik met een plan waarin rekening is gehouden met ieders belangen en ook met mogelijke risico's. Meestal is dat dan een hamerstuk en zijn mensen er erg tevreden mee.”

 

“Het was alsof ze mij een landkaart van mijn eigen hersenen gaf. Ik besloot de technische ondersteuning van het communicatiecentrum totaal anders aan te gaan pakken. Ook zette ik een gebruikersoverleg op. Deelnemers zeiden dat ik het geweldig deed. Ik lette op de hoofdlijnen, waardoor de vergadering niet uitliep. Ook checkte ik continu of de vergadering nog voor iedereen interessant was. Die feedback voelde als een warme douche.”

 

“Een paar maanden geleden was wat ik deed veel meer onzichtbaar. Nu heb ik het gevoel dat ik echt een medespeler ben. Op mijn eigen manier heb ik toch een plekje op de voorgrond veroverd.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Saskia –  leerspecialist

“Ik hoorde al jaren tijdens functioneringsgesprekken dat ik zichtbaarder moest worden. Ik vind het inderdaad niet zo nodig om opzichtig de leiding te nemen, ook niet als ik projectleider ben. Ik wil niet sturend zijn. Ik werk liever op basis van vertrouwen. Maar door die houding werd mijn rol niet altijd gezien.

 

“Het eerste gesprek met Marloes bracht vooral inzicht en herkenning. Ik begreep opeens het grote misverstand: tijdens vergaderingen en gesprekken gebeurde er ongelooflijk veel in mijn hoofd. Maar ik deelde daar vrijwel niets van. Daardoor was het voor mijn gesprekspartners – zeker als ze extravert waren – vaak niet duidelijk wat ik te bieden had.”

 

“Als ik zichtbaarder wilde worden, kon dat eenvoudig: door wel te laten merken wat er in mijn hoofd gebeurde. Ik mocht nog steeds goed luisteren naar wat iemand zei, het gesprek volgde eigenlijk de vertrouwde lijnen, maar met kleine ingrepen kon ik meer regie nemen.”

 

“Voorheen ergerde ik me tijdens vergaderingen behoorlijk aan meer extraverte collega’s, die eindeloos aan het woord waren. Maar inmiddels weet ik dat ze gewoon hardop aan het denken zijn. Dat maakt het ook eenvoudiger om ze te onderbreken, omdat ik inmiddels heb geleerd dat extraverten dat alleen maar prettig vinden.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Alexandra - diëtist in een groot ziekenhuis

“Ik heb een paar collega’s die heel ad rem zijn. Ze houden van discussiëren. Tegen de tijd dat ik mijn gedachten geordend had en mijn zegje wilde doen, ging de vergadering of de discussie al weer verder. Bovendien waren collega’s soms zo stellig, dat ik vanzelf begon te twijfelen aan de relevantie van mijn eigen vragen of opmerkingen. Na afloop van het teamoverleg zat ik vaak met een kater. Ik nam het mezelf kwalijk dat ik niets had bijgedragen, ondanks mijn goede voornemens.”

 

“Uit de Masterclasses die ik bij De Succesvolle Introvert bestelde, leerde ik dat mijn stress voortkwam uit een hele reeks misverstanden tussen introverten en extraverten. Voor het eerst kon ik mijn angst overwinnen om vragen te stellen tijdens de vergaderingen. Toch wilde ik graag ook nog in coaching.”

 

“Marloes wees me erop dat dat mijn kracht was: me inleven in de concrete problemen van patiënten, zoveel mogelijk met hen meedenken en hen daarna subtiel overtuigen van het juiste behandelplan. Ik was verrast: was het zo eenvoudig? Ik had gedacht dat mijn natuurlijke voorsprong iets heel ingewikkelds zou zijn. Maar het was juist iets dat voor mij heel gewoon is.”

 

“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. Ik denk dat mijn collega's het ook merken. Zo word ik vaker gevraagd om mee te denken over een nieuw protocol of over de formatieverdeling. En doordat ik alle bijeenkomsten voorbereid volgens de instructies uit de Masterclasses, merk ik dat mijn inbreng gezien en gewaardeerd wordt. Ook mijn leidinggevende merkt verschil. Volgens haar pak ik meer mijn rol.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Chantal – onderwijskundige

"Op mijn werk legde ik de lat voor mezelf steeds hoger en ging ik steeds meer op mijn woorden letten. Ik raakte hierdoor verkrampt als ik me moest presenteren. Thuis was ik in mijn hoofd veel bezig met mijn werk. Ik kon het niet loslaten.

Toen heb ik me in overleg met mijn leidinggevende opgegeven voor ‘Je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt’. Met als doel dat ik met minder spanning naar presentaties en bijeenkomsten zou toeleven.


Het eerste wat ik leerde, was dat er drie mechanismen in werking treden als je het woord neemt als introvert. Voor het eerst snapte ik wat er met mij gebeurde. Alleen daardoor werd ik al rustiger. Later in de training leerde ik over de innerlijke criticus en hoe je daarmee om kon gaan. En ook dat heeft geholpen.


Nu heb ik niet alleen minder spanning voorafgaand aan een overleg, maar weet ik ook beter wat ik kan zeggen, op een manier die bij mij past. Daardoor ga ik zo’n overleg met meer rust en vertrouwen tegemoet.

Wat ik ook ga doen in de toekomst, mijn nieuwe inzichten neem ik mee. Ze helpen me om steeds meer trouw te zijn aan mezelf als introvert."


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Harmen – werktuigbouwkundige

"Communicatie met anderen was vroeger een bron van stress voor mij. Voor mijn werk moest ik bijvoorbeeld regelmatig presentaties geven. Ik merkte dat ik veel last had van spanning daarover. Ook als ik wist dat ik nieuwe mensen zou ontmoeten, werd ik daar heel onrustig van. Daar wilde ik iets aan doen. Via via kwam ik op het spoor van Marloes.


Marloes gaf mij handvatten om met mijn spanningen om te gaan. En ze leerde me nog veel meer. Bij haar ontdekte ik dat ik in gesprekken veel dingen niet uitsprak. En dat mijn communicatie daardoor minder effectief was dan ik zou willen. Marloes gaf mij simpele technieken om dit anders te doen.


De begeleiding van Marloes heeft me veel opgeleverd. Gesprekken met anderen verlopen veel soepeler en ik krijg mensen gemakkelijker mee. Ook presenteren gaat nu stukken prettiger. En ik doe nu zelfs dingen die ik vroeger nooit zou hebben gedaan omdat ik er teveel tegenop zou hebben gezien. Nu wind ik me er niet meer over op. Ik weet dat me niets kan gebeuren."


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Eline - Adviseur en projectleider

“Ik had moeite me te profileren op mijn werk. Collega’s zeiden tegen mij dat ik wel wat duidelijker mocht zijn. Zichtbaarder.

Het was niet zo dat ik opzag tegen presentaties. Ook vond ik het geen probleem om te spreken tijdens overleggen. Maar ik had wel moeite om over te brengen waar ik voor stond. En dat vond ik vervelend. Toen heb ik me ingeschreven voor de training Je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt.


Aan het begin van de training deed ik een test om mijn natuurlijke voorsprong te ontdekken. De uitslag was een eye-opener. Ik kreeg oog voor mijn talenten. Daarop bouwde ik in de rest van de training voort.


Nu kan ik goed aan anderen duidelijk maken wat wel en niet bij mij past. De samenwerking met collega’s verloopt nog gemakkelijker. En behalve dat ik me bewuster ben van mijn talenten, heb ik ook geleerd om deze vaker in te zetten.

Collega’s merken dat ik veranderd ben. ‘Goh die training heeft je echt goed gedaan!’ zeggen ze tegen mij. En dat is ook zo. Ik heb echt veel geleerd.”


Deelnemer 'Je Punt Maken'

Marike, werknemer bij een energiebedrijf

Tijdens de training ‘je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt’ was er een reorganisatie aan de gang bij het bedrijf waar ik werkte. Er was veel spanning over wat er ging gebeuren, wie er mocht blijven en wie niet. Veel collega’s maakten zich zorgen en de werkdruk was hoog.


Ik mocht blijven, maar dit werd mij niet altijd in dank afgenomen door sommige dominante collega’s. Ze reageerden soms heel bot. Dit gaf veel spanning en ik merkte dat ik daardoor minder zei in vergaderingen dan ik zou willen. Dit nam ik mijzelf daarna kwalijk. Ik had last van mijn innerlijke criticus en piekerde veel.


In eerste instantie wilde ik in de training leren om mijn invloed en inbreng te vergroten in de teamoverleggen. En minder te piekeren over de reactie van mijn dominante collega’s.


Tijdens de eerste dag van de training ontwikkelde ik samen met Marloes een aanpak om in teamvergaderingen de spanning te hanteren als ik aan het woord was en tegelijkertijd een bijdrage te leveren op een manier die bij mij past.


Na een aantal keren oefenen wist ik precies hoe ik mij voor moest bereiden om goed uit de verf te komen en de innerlijke criticus te temmen. Dit voelde zo goed dat ik wat ik had geleerd stap-voor-stap ging toepassen in andere situaties zoals bij het faciliteren van de dagopening en het geven van presentaties. Ik ging deze situaties nu bewust opzoeken.


Marloes hielp mij bij de voorbereiding.Hoewel ik het wel spannend vond, ging het vaak verrassend goed. Na een van de eerste presentaties zei een extraverte collega zelfs: ‘jij moet in het vervolg maar altijd de presentaties doen. Jij komt zo rustig over en je hebt zo’n helder verhaal. Dat zou ik nooit kunnen’.


Ook heb ik samen met de Marloes het sollicitatiegesprek voorbereid voor een nieuwe functie binnen de organisatie. Dit ging goed. Aan het eind van het gesprek complimenteerde de sollicitatiecommissie mij met mijn gedegen voorbereiding. En ik heb de baan gekregen :-).


Ja, ik kan oprecht zeggen dat de training voor mij een groot verschil maakt. Ik pieker minder, ik ben rustiger en blijer en ik durf nieuwe uitdagingen aan te gaan in mijn werk.


Deelnemer 'Je Punt Maken

Sarah - Promovenda

“Ik kreeg verschillende keren te horen dat ik wel wat meer mocht laten zien van mijn kennis en expertise. Maar dat vond ik lastig als introvert. In de afgelopen jaren had ik al verschillende trainingen gevolgd, maar die hadden weinig resultaat gehad. Ik ging Je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt doen omdat deze training speciaal gericht is op introverten.


Aan het begin van de training kreeg ik inzicht in de verschillende mechanismen die automatisch in werking treden als je als introvert in groepen spreekt. Dat hielp me meteen. Gaandeweg de training heb ik een eigen toolkit ontwikkeld waardoor ik nu weet hoe ik met spannende situaties om kan gaan. Ik heb nu meer energie, haal meer uit overleggen en zet mijn talenten bewuster in.


Ik ben niet langer overgeleverd aan de stroom maar kan zelf richting geven. Ik heb het stuur in handen.”


Deelnemer 'Je Punt Maken' 

Martine - Communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam

Ik ben altijd erg nieuwsgierig en stelde veel vragen, ook in vergaderingen. Niemand anders deed dat zo. Mijn extraverte collega’s gaven juist heel snel hun mening.


Hun gedrag voelde voor mij als de ‘norm’.


In de training ‘je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt’ leerde ik mijn natuurlijke voorsprong als introvert helemaal te omarmen. Door het als bijzonder te zien en bewuster in te zetten, ben ik gegroeid als professional, maar ook als mens. Ik heb vertrouwen in mijn talenten gekregen en weer plezier in mijn werk. Ik merk aan collega’s dat ze me nu veel meer als expert zien!


Deelnemer 'Je Punt Maken' 

Bas - IT ontwikkelaar

"Ik kreeg een nieuwe baan. Nieuwe omgeving, nieuwe collega’s, nieuw systeem. Ik werd aangenomen als seniorontwikkelaar, maar voelde me dat nog niet.


Ik legde zo’n enorme druk op mezelf om deskundig over te komen dat ik blokkeerde en niet meer uit mijn woorden kwam. Ik kreeg het gevoel dat ik faalde, waardoor de druk die ik mezelf oplegde steeds groter werd. Soms lag ik er zelfs wakker van en ik ging er steeds meer tegenop zien om naar mijn werk te gaan.


Toen ik 4 weken bezig was met de training ‘je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt’ merkte ik de eerste resultaten. Ik herkende tijdens spreekmomenten wat spanning veroorzaakte bij mij als introvert. Ik zag ook dat die spanning slechts in enkele situaties voorkwam. En heel belangrijk, ik zag dat het mogelijk was om grip te krijgen op de spanning.


Alleen dat inzicht al maakte alles veel relaxter. Spreken ging hierdoor gemakkelijker.


Nu na de training kan ik zeggen dat ik geleerd heb om meer de regie te nemen in gesprekken en bijeenkomsten. Het contact met collega’s loopt gemakkelijker. Ik merk dat mensen mij serieus nemen. Ik word steeds meer gevraagd om mee te denken. En heel belangrijk, ik zie niet meer op tegen mijn werk. In tegendeel, ik heb er weer plezier in."


Deelnemer 'Je Punt Maken' 

Toos - Psychologe en beleidsmedewerker

“Op het werk liep ik ertegenaan dat ik als introvert moeite heb met spreken in een groep, conflictsituaties en drukke praters. Ik vroeg me af hoe ik kon leren hier beter mee om te gaan. Daarom verdiepte ik me in literatuur over introversie. Daar leerde ik veel van. Maar hoeveel ik er ook over las, ik miste een concrete aanpak. En zo kwam ik bij De Succesvolle Introvert terecht.

Ik deed een Actiesessie van een dag bij Marloes. Ik ontdekte mijn natuurlijke voorsprong en kreeg handvatten om daar in mijn dagelijkse werk vorm aan te geven. Ook leerde ik om te gaan met mijn interne criticus. Precies wat ik nodig had.


Het heeft mijn zelfbeeld en mijn manier van werken veranderd. Voorheen voelde ik me altijd minder dan anderen, die het altijd zo goed leken te weten omdat ze het allemaal zo goed konden vertellen. Maar na die dag besefte ik: ik ben niet minder dan wie dan ook. Ik hoef mij niet aan te passen aan de norm. Het enige wat ik hoef te doen, is mezelf te zijn.


Ik heb door de coaching een boost gekregen en maak een nieuwe ontwikkeling door. Heerlijk!”


Deelnemer 'Persoonlijk Actiesessie'

Geke - Personeelsadviseur

“In sollicitatiegesprekken voelde ik mij zo gespannen dat ik helemaal niet uit de verf kwam en de gesprekken op niets uitliepen. En dat terwijl ik precies deed wat ik in een sollicitatietraining had geleerd. Ik besloot Marloes in te schakelen om mij te helpen.

In een Persoonlijke Actiesessie werd helder dat ik mij zo nauwkeurig voorbereidde op sollicitatiegesprekken, dat ik tijdens het gesprek niet meer spontaan antwoord kon geven. Marloes leerde mij om mijn doelen anders te stellen waardoor ik met een gerust hart naar een gesprek toe kon gaan. Dit had meteen effect.


Het eerste sollicitatiegesprek na de Persoonlijke Actiesessie werd heel bijzonder. Ik heb vrijuit vragen gesteld en initiatieven genomen, iets wat ik eerder nooit had gedurfd. En met resultaat: ik werd uitgenodigd voor een volgende ronde. Dus ik ben in beeld voor een baan!


Ook heb ik voor een groep van zo’n vijftig mensen een uitvoerig dankwoord uitgesproken bij een bijzondere gebeurtenis. Vroeger kreeg je mij nog met geen tien paarden voor zo’n grote groep!


Ik kan er nu op vertrouwen dat ik altijd de woorden kan vinden om uit te drukken wat ik wil zeggen, of het nu in een sollicitatiegesprekken of voor een groot publiek.


Marloes heeft een heel bijzonder programma dat heel goed in elkaar zit. Ik raad iedere introvert aan om naar Marloes te gaan!”


Deelnemer 'Persoonlijk Actiesessie'

Roelie - docente frans op een middelbare school

“Tijdens een gesprek over een mogelijke promotie klapte ik volledig dicht. Een heel vervelende ervaring waar ik nog lange tijd last van had. Toen las ik in een tijdschrift een artikel over introversie en begreep dat ik introvert was. Dat zette mij op het spoor van Marloes. Ik hoopte dat zij mij zou kunnen helpen om de spanning die in zulke gesprekken bezit van mij nam, beter te hanteren.


Tijdens een Persoonlijke Actiesessie leerde ik van Marloes welke mechanismen er in werking treden wanneer ik als introvert in de belangstelling sta. Marloes deed dit zonder te psychologiseren, waardoor ik mij meteen al sterker voelde. En ze gaf mij de handvatten om op een andere manier met mijn spanning om te gaan.


De eerstvolgende keer dat ik voor een groep collega’s stond, merkte ik meteen hoe anders het voor mij was. Ik wist veel beter wat ik wilde en hoe ik dat kon overbrengen. En ik wist hoe ik met mijn spanning om kon gaan. Daardoor durfde ik de ruimte te nemen om mijn verhaal te doen, iets wat ik eerder moeilijk vond.


Wat ik van Marloes heb geleerd, kan ik in elke situatie toepassen waarin ik aan het woord ben in een groep. Ik weet nu wat ik nodig heb om in groepen uit de verf te komen!”


Deelnemer 'Persoonlijk Actiesessie'

Harma - medisch analiste

“Ik worstelde in mijn werk met mijn leidinggevende die erg heftig en fel kan reageren. Soms uit het niets. Ik merkte dat ik zo bezig was met het vermijden van escalaties in vergaderingen en gesprekken waar hij aanwezig was, dat ik in mijn eigen verhaal verdwaalde.


Ik heb wel eerder een training ‘professioneel opkomen voor jezelf’ gevolgd. Maar wat ik daar leerde paste niet bij mij als introvert. Ik leerde trucjes. Als iemand iets anders reageerde dan ik geleerd had in de training, wist ik niet wat ik moest doen en raakte ik alsnog de draad kwijt. Frustrerend!


In het online programma van de Succesvolle Introvert leerde ik mezelf zo voor te bereiden op gesprekken met mijn leidinggevende, dat ik niet langer verdwaal in mijn hoofd. Integendeel, ik heb weer de regie. Het mooie is, dat deze manier van voorbereiden zo natuurlijk voelt, dat ik het ook in onverwachte situaties kan toepassen.


Ik heb door het programma vertrouwen gekregen dat ik mijn zichtbaarheid kan vergroten in de organisatie zonder met mijn neus vooraan te staan. Ik heb me zelfs vrijwillig voor een werkgroep aangemeld binnen de organisatie.


Dit had ik voor de training niet snel gedaan. Door me voor te bereiden aan de hand van het draaiboek, kan ik goed reageren op wat anderen zeggen in de werkgroep zonder gespannen te worden.


Dit werd bevestigd door een collega. Ze zei dat ik zo duidelijk aanwezig was in de bijeenkomst (in positieve zin!), dat was haar echt opgevallen. Dat geeft me dan weer zelfvertrouwen!


Ik vind het heel verrassend dat ik al zo snel resultaat merk, ik had gedacht dat ik veel meer zou moeten oefenen. Ik ben blij dat ik de training gedaan heb.”


Deelnemer 'Online Programma van de Succesvolle Introvert'

Tanja

'Ik ben op de website gekomen van de Succesvolle Introvert door een artikel in het Nederlands Dagblad over de kracht van introverten. In het artikel kwamen Marloes en twee introverte professionals aan het woord.Het artikel was echt een feest der herkenning. Ik realiseerde me toen dat ik introvert ben. Het was echt alsof er een nieuwe wereld voor mij open ging.


Ik heb vanaf dat moment veel gelezen over het onderwerp.Toen ik in een akelige situatie met mijn teamleider kwam, besloot ik dat lezen niet genoeg was en ik er echt iets mee moest doen. Ik schreef me in voor de MasterClass-serie.


Het volgen van de MasterClasses heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.


Aan de ene kant omdat ik mij steeds meer realiseer dat hoe ik dingen ervaar als introvert heel normaal is. Ik snap nu veel beter waarom ik spanning ervaar bij dominante collega’s, het lastig is om meteen te reageren op onverwachte vragen en er tussen te komen in vergaderingen. En aan de andere kant krijg ik in de MasterClass tips om in deze situaties regie te nemen waar ik eerder voelde dat het me allemaal maar overkwam.


Ik vind sommige dingen soms nog steeds lastig, maar ik kan niet anders zeggen dan dat de MasterClass-serie mij gigantisch heeft geholpen. Ik heb in het laatste halve jaar echt heel veel geleerd.Ik heb de site dan ook al aan verschillende introverten doorgegeven.


Deelnemer 'MasterClass-serie'

Floris Versteegh - Marketing en communicatiemanager bij Selma Foeken

“Ik ben de online training ‘Natuurlijk bijdragen’ gaan volgen naar aanleiding van een masterclass die Marloes met Selma Foeken heeft gegeven. Toen Selma mij over de masterclass vertelde, ontdekte ik tot mijn grote verbazing dat ik introvert was.

Waar ik tegenaan liep, zowel in werksituaties als privé, was dat ik erg vaak overprikkeld en moe was en last had van uitstelgedrag. Bovendien vond ik het erg lastig om in een groep aan gesprekken deel te nemen. Als ik ook maar enigszins gespannen was ging ik altijd veel te snel praten, waardoor dat wat ik wilde zeggen voor anderen (en voor mezelf) vaak een onsamenhangend verhaal werd en mensen me onderbraken of zelfs afhaakten.


Daardoor voelde ik mij me vaak niet gehoord of gezien en was ik altijd onzeker. En voor een groep een presentatie houden was iets waarbij ik bij voorbaat al blokkeerde (terwijl ik ergens diep van binnen wel wist dat ik het leuk vond).


Ik snapte niet hoe ik dit kon doorbreken. Door wat Marloes vertelde over introversie, vielen er opeens allerlei kwartjes. Ik begreep dat het allemaal anders kon: namelijk op mijn eigen manier! En dat Marloes mij hierbij kon helpen.


Ik kreeg door het doen van de training meteen meer begrip over hoe ik zelf in elkaar zit en hoe ik me kan voorbereiden op spreken in een groep. Bovendien kreeg ik echt zin om voor groepen te presenteren.


Het draaiboek dat ik in de training heb gemaakt gaf mij rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Ik heb meteen een paar dingen kunnen uitproberen in een groepsbijeenkomst en het werkte!


De training heeft mij veel gebracht: meer energie, minder last van uitstelgedrag en ik slaap beter. Het draaiboek gebruik ik nu altijd. Bovendien kan ik daar nog jaren mee voort!


Wat ik van Marloes heb geleerd, kan ik in elke situatie toepassen waarin ik aan het woord ben in een groep. Ik weet nu wat ik nodig heb om in groepen uit de verf te komen!”


Deelnemer ‘Natuurlijk bijdragen’*

Marlies, ambtenaar bij een landelijk overheidsorgaan

'Dingen overkwamen me vaak in mijn werk omdat ik geen ’nee’ durfde te zeggen of dichtklapte. Ik wilde daarom assertiever worden in mijn werk. Duidelijker grenzen stellen.Ik had echter geen zin in een standaard assertiviteitstraining. Het was belangrijk voor mij dat er aandacht was voor het introverte gedeelte van mijn persoonlijkheid. Daarom besloot ik mee te doen met de MasterClass-serie. Ik startte met het maken van het persoonlijke draaiboek aan de hand van het boek ‘De Succesvolle Introvert’ dat ik kreeg toegestuurd.


Ik merkte meteen het verschil.


Door het gebruik van het persoonlijke draaiboek kwam ik krachtiger over, nam ik meer de leiding in gesprekken en overleggen en was na afloop tevreden over mijn bijdrage.


De kracht van de MasterClasses is dat het niet gericht is op het aanleren van extraverte componenten, maar kleine aanpassingen zijn die bij een introvert karakter passen en daardoor natuurlijk aanvoelen. Hierdoor kon ik snel stappen zetten.Nu na het volgen van alle MasterClasses kan ik oprecht zeggen dat ik assertiever ben geworden. Ik zeg bijvoorbeeld gemakkelijker ‘nee’ als anderen hun werk op mijn bordje proberen te leggen.


Ik kreeg hier zelfs complimenten over van mijn collega. Ze zag hoe ik omging met mijn oud-leidinggevende die mij behoorlijk onder druk zette om ‘ja’ te zeggen tegen iets wat ik niet wilde. Ze zei dat ze niet had verwacht dat ik op zo’n rustige manier mijn punt zou maken en het zou volhouden.


Het mooie is dat het me nu natuurlijk afgaat en ik me er goed bij voel.'


Deelnemer 'MasterClass-serie' 

Anita - beleidsmedewerker bij een gemeente

"De vergaderingen waren echt vreselijk. Ik zat in een team van 7 personen en 5 daarvan waren dominant.

Ik bereidde de teamvergaderingen altijd grondig voor. Ik wist altijd precies wat ik wilde zeggen, maar merkte elke keer dat door de manier van overleggen, ik totaal de kluts kwijt raakte. Mijn eigen verhaal, dat ik zo goed had voorbereid, vergat ik dan gewoon in te brengen door de manier van communiceren van mijn dominante collega’s.


Ik reageerde alleen nog maar op hun verhalen en opmerkingen in plaats van mijn eigen ideeën in te brengen. En dat ook maar af-en-toe. Heel eerlijk gezegd, haakte ik vaak volledig af bij dit soort vergaderingen. Ik was met mijn gedachten totaal ergens anders.


Ik kreeg ook regelmatig geïrriteerde reacties van mijn dominante collega’s die zo iets hadden van:‘zeg jij nu ook eens wat!!’.

Het voelde in die tijd alsof ik met de rug tegen de muur stond.


Dit is de reden dat ik besloot de online training te gaan doen. Bij deze training kreeg ik ook de MasterClass ‘doorbreek de impasse met dominante collega’s’.


Ik leerde tijdens de training om vergaderingen aan de hand van een persoonlijk draaiboek voor te bereiden.

Ik heb het persoonlijk draaiboek sinds die tijd altijd bij me in mijn tas


Ik gebruik het bij het voorbereiden van al mijn gesprekken en vergaderingen. Alleen al het doorlezen van het persoonlijk draaiboek maakt me ontspannen.


De training heeft mijn leven veranderd. Ik laat me niet meer gek maken. Ik ben zoveel relaxter in overlegmomenten, ook zoveel positiever. Ik laat me niet langer van de wijs brengen en blijf bij de punten die ik belangrijk vind om te bespreken, ook als het gesprek een andere kant op gaat. Ik kan door deze voorbereiding soepel meebewegen en heb geen enkel probleem meer om mijn punt te maken.


Het grappige is dat ik sinds een poosje projectleider ben in een ander team, ik introverte trekjes bij sommige projectmedewerkers heb ontdekt. Sommige tips uit de training heb ik nu met hen gedeeld en het doet me plezier om te zien dat ze er iets mee doen, en zowel hun inbreng als hun betrokkenheid groeit. Ook in gesprek met dominante collega’s."


Deelnemer ‘Natuurlijk bijdragen’*

Simone

De MasterClass 'Omgaan met dominante collega's' is echt een aanrader. De les is heel gestructureerd en overzichtelijk, waardoor het probleem meteen al minder ingewikkeld is.


Bovendien wordt duidelijk waardoor de ongemakken in de communicatie tussen dominante extraverten en introverten vandaan komen. Dat is heel fijn en verhelderend.


Marloes komt met even verrassend eenvoudige als briljante oplossingen om als introvert beter contact met extraverten te hebben. Vier gouden tips, waarvan er twee voor mij persoonlijk bijzonder relevant zijn. Je kan de tips meteen toepassen en daarmee per direct je relatie met je dominante collega's verbeteren én zelf beter uit de verf komen.


Het is fijn dat je de les als audio én als uitgeschreven tekst krijgt. En de hand out is prachtig en superoverzichtelijk. Die kun je er altijd zo even bij pakken, heel handig. Eigenlijk zou elke introvert die in een bureaula moeten hebben liggen. En eigenlijk ook elke dominante extravert. Dat zou enorm schelen.

Merijntje

Ik heb een aantal dominante collega’s met wie ik moet samenwerken. Wat ik lastig vond is dat ze heel snel hun mening gaven en mij geen enkele ruimte boden. Tenminste zo voelde het. Ik ben vaak helemaal overdonderd door hun reactie en ga dan mee in hun besluit. Dit betekende dat ik opgezadeld zat met een opdracht na een gesprek met een dominante collega waar ik helemaal niets mee kon en ook niet achterstond.


Ik baal op zo'n moment van mezelf, maar wil er dan ook niet meer op terugkomen omdat ik al heb toegezegd. En ik zag heel eerlijk gezegd ook op tegen de felle reactie als ik zou zeggen dat ik het niet zou doen.


In de MasterClass ‘doorbreek de impasse met dominante collega’s’ heb ik geleerd hoe ik adequaat kan reageren als ik het idee heb dat mijn dominante collega’s hun mening doordrukken. Ik heb geleerd hoe ik dit kan doen op een manier die voor mij goed en natuurlijk voelt en tegelijkertijd duidelijk is. Het grappige is dat ze mij er zelfs voor bedanken :-).


Ik merk dat mijn dominante collega’s door mijn nieuwe aanpak mij meer respecteren en mijn input waarderen. Ze vragen nu zelfs expliciet om mijn inbreng. Dit is echt nieuw en voelt als een wonder.


Deelnemer 'MasterClass-serie' 

Thorsten Faruhn

Ik heb net de MasterClass ‘Tem de innerlijke criticus’ beluisterd. Geweldig: heel herkenbaar.


Mooie tips en voorbeelden die je daarin geeft. Die zullen heel goed van pas komen, want mijn innerlijke criticus speelt nogal een grote rol. Ik hoor van anderen dat ik de lat voor mijzelf steeds te hoog leg en de vele dingen die ik wel goed doe niet zie. Ik heb de diverse strategieën genoteerd en de hand-out gedownload, zodat ik hiermee aan de slag kan. Dank voor de verhelderende video!


Deelnemer ‘Natuurlijk bijdragen’*

*Het programma ‘Natuurlijk Bijdragen’ is de voorloper van de MasterClass-serie.