Als je het gevoel hebt niet gezien te worden

Hoe je als introvert jouw kwaliteiten zichtbaar maakt, op een manier die bij je past*

Harm wilde al jaren beleidsadviseur worden en kreeg nu de kans om zichzelf te bewijzen op het bestuurssecretariaat. Alleen leek zijn extraverte directeur blind voor zijn kwaliteiten.

“Ik had directeur Peter net gevraagd wat hij zag als de eerste stap om ons meerjarendoel te bereiken. Na een wollige inleiding was hij al snel een zijspoor ingeslagen. Hij zat nu middenin een lang verhaal. Ik deed mijn uiterste beste te bedenken wat dit onderwerp te maken had met onze kerntaak: het formuleren van een ingrijpend beleidsplan. Ik werd geacht dat te schrijven, samen met collega Karin. Ver waren we nog niet gekomen. Mijn aantekeningen blok raakte steeds voller, Peter was helemaal in zijn element, maar toen het uur voorbij was, bleef ik in verwarring achter.”

Credits naar anderen

“Waarom begreep ik onze directeur niet? En waarom leek het hem niet te deren dat ik nu al weken vroeg om meer duidelijkheid, maar dat niet kreeg? Waardoor ik volstrekt mijn werk niet kon doen? Ik werkte al jaren bij een zorg- en welzijnsorganisatie en wilde doorgroeien naar een functie als beleidsadviseur. Ik had daarvoor in mijn avonduren een post-academische opleiding gevolgd. Nu had ik de kans gekregen mijn kwaliteiten te bewijzen op het bestuurssecretariaat. Ik werkte er voor de helft van mijn tijd. Ik wilde niet tekort schieten. De hele organisatie was bovendien van dit plan afhankelijk en zat er op te wachten.”

“Ik besloot een discussiestuk te maken en schreef een stappenplan in de vorm van een PowerPoint-presentatie. Mijn collega Karin bood aan deze keer te proberen tot de directeur door te dringen, tijdens een bijeenkomst van het management team. Iedereen was zeer te spreken over die presentatie, hoorde ik later: dat had Karin toch maar goed gedaan. Ze had dus niet verteld dat ik de presentatie gemaakt had. Meer dan ooit had ik het gevoel dat ik totaal niet gezien werd, er helemaal niet toe deed.”

Loopbaanbudget

“Ik ben altijd al stil en teruggetrokken geweest, als kind al. Ik ben overigens niet verlegen, maar ik voel gewoon geen intrinsieke behoefte om naar buiten te treden. De consequentie was wel dat mensen mijn kwaliteiten vaak niet opmerkten.”

“Ik ben geneigd tot zelfreflectie, had Quiet van Susan Cain grondig gelezen en me geabonneerd op de nieuwsbrief van De Succesvolle Introvert. De persoonlijke verhalen die daarin beschreven werden, waren voor mij vaak herkenbaar.”

“Ik voelde dat nu het moment was gekomen om bij Marloes in coaching te gaan. Ik vroeg mijn vroegere leidinggevende, voor wie ik nog de helft van de tijd werkte, of dat kon.”

“Met Anton kan ik lezen en schrijven. Op zijn afdeling wist ik altijd precies wat er van me werd verwacht. Ik voelde me er gezien en gewaardeerd. Hij keurde mijn aanvraag meteen goed en zei dat ik het loopbaanbudget kon aanspreken.”

LinkedIn-profiel

“Marloes vroeg me op welke momenten ik flow ervaar. Na even nadenken besefte ik dat ik graag structuur creeër uit chaos. Als kind draaide ik de bak met lego op de tafel om en sorteerde alle legostukjes op kleur en vorm. Ik ging daar helemaal in op. Ik zoek van nature altijd naar een systeem. Ook op mijn werk: ik help graag anderen met mijn analyses. Ik breng complexe vraagstukken terug tot de essentie en formuleer daarna een eenvoudig stappenplan. Dat gaat helemaal vanzelf.”

“Ik kreeg er ook wel eens complimenten over, maar die begreep ik nooit, omdat ik het normaal vond wat ik deed. Maar toen ik samen met Marloes mijn natuurlijke voorsprong formuleerde, drong opeens tot mij door dat ik echt iets te bieden had. De twee, drie zinnen die we samen schreven, zette ik op de terugweg in de trein nog op mijn LinkedIn-profiel.”

Brainstormsessie

“Tijdens vergaderingen had ik tot dan toe meestal alleen zitten luisteren. Voordat ik zelf het woord nam, wilde ik graag eerst weten wat de anderen bedoelden. Ik wilde niet zomaar iets roepen en daar dan later weer op terug moeten komen. Daardoor gingen er hele vergaderingen voorbij, zonder dat ik iets had gezegd.”

“Marloes kwam met het idee om al tijdens de vergadering het woord te nemen en dan een samenvatting te geven van mijn indrukken. Ze vermoedde dat mijn observaties anderen inzicht zouden brengen. Het voelde wat ongemakkelijk, maar ik ging er toch maar mee oefenen.”

“Ik was door een collega meegevraagd naar een brainstorm-sessie. Ik hou daar helemaal niet van. Op een bepaald moment vroeg de gespreksleider: wat vind jij? Ik vond nog helemaal niks, maar vatte mijn indrukken toch maar samen. Ik had een aantal thema’s steeds zien terugkomen en somde die op. Vervolgens zei ik dat we daar iets mee moesten doen, al wist ik nog niet precies wat. Mijn verhaal sloeg enorm aan.”

“Na afloop schreef ik naar aanleiding van deze sessie een beleidsplan voor mijn collega, dat een paar maanden daarna bijna exact zo is uitgevoerd. Ik kreeg overigens opnieuw niet de credits, want ik had zelf besloten mijn collega als auteur te vermelden.”

Op een natuurlijke manier profileren

“Omdat ik inmiddels goed onder woorden kon brengen wat ik te bieden heb, deed ik dat ook. Aan het begin van vergaderingen zei ik dat ik kon helpen om structuur aan te brengen. Ik wilde graag alle kanten van het verhaal horen. Dan kon ik daarna met een stappenplan komen dat recht deed aan de situatie en waarmee we vooruitgang konden boeken.”

“Die inleiding werkte per ongeluk als interne reclame. Mensen kwamen steeds vaker naar mij toe. Ze wisten steeds beter wat ik kon. Mijn nieuwe manier van gesprekken en vergaderingen inleiden fungeerde als een katalysator waardoor ik steeds zichtbaarder werd.”

Nieuw communicatieplan

“Ik werd aangesproken door de directeur van onze ICT-organisatie. Ik kende Robert-Jan al van andere projecten. Met één van zijn ondergeschikten had ik bovendien intensief samengewerkt vanuit het bestuurssecretariaat. Hij had mij nu aangeraden voor een vrijgekomen functie bij het nieuwe landelijke ICT-shared service center. Ik kreeg in eerste instantie een opdracht van vier maanden.  Ik moest een strategisch plan formuleren en dat vertalen naar begrijpelijke taal, om zo draagvlak voor onze plannen te creëren binnen de hele organisatie.”

“De samenwerking ging vanaf het begin als een speer. Robert-Jan is enorm helder. Ik begrijp precies wat hij zegt, altijd. Ik maakte een digitale brochure, waarin de doelen voor ons service center in de vorm van eenvoudige actiepunten beschreven waren. Ik liet de brochure professioneel vormgeven en illustreren met infographics. De pdf bleek precies te doen waarvoor hij bedoeld was. Medewerkers begrepen opeens waar we naartoe wilden.”

“Directeur Robert-Jan gebruikt hem sindsdien tijdens presentaties, ook om naar buiten toe duidelijk te maken wat ons service center doet. Hij draagt daarnaast actief uit dat ik het brein ben achter dit nieuwe communicatieplan. Laatst werd ik na binnenkomst bij de draaideur aangesproken door de bestuurssecretaris van de grootste divisie van onze organisatie. ‘Je hebt ons maar mooi werk bezorgd’, zei hij grappend en wees naar de stapel brochures op de receptiedesk.”

Goed werk

“Ik zet tegenwoordig duidelijk mijn naam op de cover van elk beleidsdocument dat ik schrijf. Vroeger had ik dat misschien ook wel gedurfd, maar ik kwam gewoon niet op het idee. Het had helemaal niet mijn focus. Het zat niet in mijn systeem. Maar nu profileer ik mij heel bewust. Ik doe dat wel op een manier die bij me past, in een bijzin, of als grapje. Of ik vraag terloops aan een afdelingsmanager: heeft het geholpen, dat we laatst samen meer structuur hebben aangebracht? Had je daar wat aan? Dan krijg ik regelmatig als antwoord dat ik enorm goed werk heb gedaan. En ik krijg bovendien de vraag of ik misschien ook met iets anders kan helpen.”

“Directeur Robert-Jan heeft me na vier maanden gevraagd om zelf een profiel te schrijven voor mijn functie. Sinds begin dit jaar werk ik daardoor als beleids- en communicatieadviseur bij het service center. Ik heb opeens bereikt, waarnaar ik al die jaren streefde.”

“Eigenlijk maak ik zelfs al plannen voor de stap hierna. De coaching en wat daarna gebeurde heeft me zo’n enorme hoeveelheid energie gegeven, dat ik heb besloten voor mijzelf te beginnen als copywriter en communicatieadviseur.”

Meer artikelen lezen?

*Dit artikel is geschreven door Jolein de Rooij.
Over de schrijver
Marloes is onderwijskundige en traint introverte professionals hoe ze succesvol kunnen zijn in hun werk zonder zichzelf te forceren. Ze is zelf introvert. Sinds 2008 schrijft zij artikelen over hoe je als introvert succesvol kunt zijn op een manier die bij je past. Zij wordt inmiddels gezien als landelijk expert en regelmatig geïnterviewd door landelijke bladen als Intermediair, Opzij en Elsevier.
Reactie plaatsen