Hoe haal je het beste uit de introverten in jouw team?

Hoe haal je het beste uit de introverten in jouw team?

Ik krijg regelmatig vragen van leidinggevenden met introverten in hun team. Ze willen van mij weten hoe ze meer rekening met hen kunnen houden.

Ze merken bijvoorbeeld in teamvergaderingen dat er maar een aantal mensen aan het woord is. Dit zijn vaak de extraverten. Zij domineren het gesprek.

De leidinggevenden zijn hierdoor bang dat ze belangrijke input missen.

Dit is niet zo’n gekke gedachte.

Susan Cain, een expert op het gebied van introversie, zegt vaak – ik vat het nu even in mijn eigen woorden samen – dat hoe spraakzaam je bent, niets zegt over hoeveel ideeën je hebt en over de kwaliteit van jouw ideeën.

Haar stelling is dat introverten en extraverten vaak even goede ideeën hebben.

Als jouw organisatie, afdeling of project het moet hebben van gespecialiseerde kennis en innovatieve ideeën, dan is input van introverten dus net zo waardevol en belangrijk als die van extraverten.

De meeste overlegstructuren in organisaties zijn echter volledig afgestemd op de extraverte manier van ideeën ontwikkelen, communiceren en besluiten nemen.

Het sluit veel minder aan bij de introverte manier.

Daarom nemen zij minder vaak het woord en houden zich op de achtergrond.

Kracht van de introvert in een overleg

Gelukkig kun je vaak met kleine aanpassingen het voor veel introverten gemakkelijker maken om een bijdrage te leveren in gesprekken en overleggen en die voor extraverten ook prettig is.

Extraverten ervaren overleggen waar introverten een bijdrage leveren als prettiger, serieuzer en met meer diepgang.

Dit blijkt ook uit een onderzoek dat een paar jaar geleden werd bedacht door psycholoog Avril Thorne en uitgebreid beschreven is in een boek van Susan Cain*. De psychologe deed een experiment om de sociale interactie tussen introverte en extraverte mensen te onderzoeken.

Tijdens het onderzoek werden 52 vrouwen – de ene introvert, de andere helft extravert – aan elkaar gekoppeld.

Wanneer introverte deelnemers aan het experiment met andere introverte mensen spraken, richtten ze zich doorgaans op een of enkele diepgaande onderwerpen. Maar wanneer extraverte mensen aan andere extraverte mensen werden gekoppeld, bespraken ze doorgaans een scala aan onderwerpen. Meestal zonder op een bepaald onderwerp in te gaan.

De werkelijk interessante resultaten traden op toen introverte en extraverte mensen aan elkaar werden gekoppeld. Die gesprekken beoordeelden beide groepen als de prettigste. De proefpersonen spraken het liefst met hun tegenpool.

De introverte deelnemers merkten dat praten met iemand die spraakzamer is dan zij iets luchtiger en leuker maakte. De extraverte vrouwen in de groep zeiden dat die gesprekken serieuzer en diepgaander waren.

Wat kun je doen als manager, teamleider of afdelingshoofd?

Natuurlijk is niet elke introvert hetzelfde en heeft dezelfde voorkeuren. Maar over het algemeen maken de volgende tips het introverten gemakkelijker om hun gedachten en ideeën te delen.

Dialoog in plaats van discussie

Introverten houden vaak meer van dialoog dan van discussie. In een discussie probeer je iemand anders te overtuigen van jouw gelijk. In discussies heb je winnaars en verliezers. Degene die de ander van zijn standpunt overtuigt is de winnaar. De ander de verliezer.

Dit is voor veel introverten een heel vervelende manier van overleggen. Ze trekken zich dan vaak terug. Ze vinden een dialoog prettiger. Ze vergelijken een dialoog wel eens met het gezamenlijk leggen van een puzzel. Iedereen brengt zijn eigen puzzelstukje, zijn kennis en ervaringen in, en samen probeer je zicht te krijgen op het geheel.

Dit is een manier van overleggen die veel introverten aanspreekt en aanmoedigt om input te leveren. Je kunt de dialoog in overleggen stimuleren door de juiste, open vraag te stellen. En aan het begin aan te geven dat je benieuwd bent naar ieders kennis en ervaringen om zo een volledig beeld te krijgen.

Wil je meer lezen over het stimuleren van de dialoog, dan raad ik je het boek van Kees Voorberg en Eelco de Geus aan.

Aanmoediging om hun ideeën te delen

Introverten denken eerst na voordat ze spreken. Pas als ze een idee voldoende hebben doordacht komt het moment om het te delen. Ze willen graag zeker weten dat het klopt wat ze zeggen, anders wachten ze liever met het delen van hun idee totdat ze het wel zeker weten.

Dit is anders bij extraverten. Die denken en spreken tegelijkertijd. Dus al pratend vormen ze hun ideeën. Zij hebben juist de input van anderen nodig om hun denkproces te verdiepen. Voor hen is een overleg ideaal om gedachten te ontwikkelen en een mening te vormen.

Als je graag een grotere bijdrage wilt van introverten, dan is het belangrijk om ruim voor het overleg een agenda te sturen met concrete vragen waar je input op wilt hebben. Dit geeft introverten de tijd om zich voor te bereiden en hun ideeën te ontwikkelen en te toetsen.

Als je dit niet hebt gedaan, geef dan aan het begin van een vergadering aan, dat je ook benieuwd bent naar ideeën waar nog losse eindjes aan zitten.

Dat je blij bent met elke input die het denkproces verder brengt. Dit kunnen ook vragen, onduidelijkheden of dilemma’s waar introverten in hun hoofd mee bezig zijn. Hiermee geef je introverten de ruimte om hun gedachten te delen, ook al zijn ze nog niet volledig uit gekristalliseerd.

Laten uitpraten

Introverten denken vaak goed na voordat ze iets zeggen. Op het moment dat ze het woord nemen, hebben ze een verhaal in hun hoofd dat ze graag willen vertellen.

Ze vinden het erg vervelend om onderbroken te worden want dan raken ze de draad van hun verhaal kwijt. Plus het geeft ze het idee dat het niet interessant is wat ze zeggen.

Geef daarom introverten de ruimte om hun verhaal te doen, zonder onderbroken te worden.

Niet vechten voor ruimte om wat in te moeten brengen

Introverten vinden het vervelend om zelf onderbroken te worden. Daarom zullen ze dit ook niet snel bij anderen doen. Ze wachten netjes af tot de ander is uitgesproken.

Dit is anders bij extraverten. Dit komt doordat hun manier van ideeën ontwikkelen en communiceren anders is. Zij denken en spreken tegelijkertijd. Al pratend vormen ze hun ideeën. De meeste extraverten vinden het helemaal niet erg om onderbroken te worden.

Dick Otter, een extraverte trainer, liet mij een keer weten dat hij juist graag onderbroken wordt. Het liefst na elke 3 minuten. Dit helpt hem in zijn denkproces.

Doordat extraverten vaak minder moeite hebben met het onderbreken of reageren op het verhaal van de anderen, en introverten beleefd afwachten tot de ander is uitgepraat, missen veel introverten de boot.

Ze zitten maar te wachten tot de ander een pauze of stilte laat vallen, zodat zij iets kunnen zeggen. En meestal is een extravert hen dan al voor.

Een introverte manager vergeleek dit wachten eens met touwtje springen van vroeger. Dan zit je ook maar te wachten op het juiste moment om in te springen.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt. Een goede voorzitter die oplet of er iemand iets wil zeggen is hierbij cruciaal.

Kortom: houd rekening met de natuurlijke manier van werken van introverten

Als je graag een grotere bijdrage wilt aan vergaderingen van introverten, dan is het belangrijk om meer rekening te houden met hun natuurlijke manier van denken, communiceren en besluiten nemen.

Niet alleen maakt dit dat introverten beter uit de verf komen, maar ook extraverten vinden dit prettig omdat het overleg hun denkproces stimuleert en het gesprek meer diepgang heeft.

* Susan Cain beschrijft dit experiment in haar boek ‘Stille Kracht’.

Meer artikelen lezen?

Gerelateerde artikelen

Over de schrijver
Marloes is onderwijskundige en traint introverte professionals hoe ze succesvol kunnen zijn in hun werk zonder zichzelf te forceren. Ze is zelf introvert. Sinds 2008 schrijft zij artikelen over hoe je als introvert succesvol kunt zijn op een manier die bij je past. Zij wordt inmiddels gezien als landelijk expert en regelmatig geïnterviewd door landelijke bladen als Intermediair, Opzij en Elsevier.
Reactie plaatsen