De leiding nemen in een gesprek: hoe doe je dit als introvert?

De leiding nemen in een gesprek: hoe doe je dit als introvert?

Tekst: Simone Veld

“De aarde is onze bron van leven. Als we de aarde naar de knoppen helpen, kunnen we zelf ook niet meer leven.”

Sarah doet onderzoek naar bio-energie: energie uit hout, plantenresten, voedsel. Ze bekijkt de keten die leidt van de productie van grondstoffen tot de productie van bio-energie. En brengt de verschillende technologieën die je daarvoor kunt gebruiken in kaart.

Zo wil ze helder krijgen op welke manier de productie van duurzame energie kan worden verbeterd.

Toen ze na haar afstudeeronderzoek werd gevraagd om dit promotieonderzoek te doen, hoefde ze er niet lang over na te denken. De combinatie van techniek met maatschappelijke relevante toepassingen sloot naadloos aan bij haar interesses.

Haar vriendelijke en heldere blik is vol vertrouwen en nieuwsgierigheid. Ze spreekt bedachtzaam en maakt een bescheiden, opgeruimde indruk.

Moeite om zichzelf te laten zien

Wat was haar beweegreden om Je punt maken te gaan doen? “Ik kreeg verschillende keren te horen dat ik wel wat meer mocht laten zien van mijn kennis en expertise.” Maar dat vond ze lastig als introvert.

Als jong meisje al had ze moeite om op de voorgrond te treden. Dit was door de jaren heen wel verminderd, maar bleef een belemmering.

Ze ging ‘Je punt maken, ook als de spanning hoog oploopt’ doen omdat deze training speciaal gericht was op introverten. Want ze had al verschillende trainingen gevolgd om haar schroom weg te nemen. Maar die hadden weinig resultaat gehad.

Ze bleef gespannen en die spanning hield haar veel bezig.

Voor bijeenkomsten maakte ze zich zenuwachtig. En tijdens vergaderingen was ze bezig met nadenken over wat ze in kon brengen. Dat kostte haar alles bij elkaar veel energie.

Na zulke overleggen kwam ze dan ook altijd doodmoe naar buiten aan het einde van de dag.

Begrijpen wat er gebeurt

Door de training kreeg ze inzicht in de verschillende mechanismen die automatisch in werking treden als zij als introvert in groepen spreekt.

Alleen al het feit dat ze nu begreep wat er met haar gebeurde op momenten dat ze zoveel spanning ervoer, hielp haar om er in de praktijk gemakkelijker mee om te gaan.

Dat merkte ze meteen in het volgende projectoverleg dat ze had. Ze was rustiger en kon zich daardoor beter concentreren op wat er gezegd werd. Ze pikte er daardoor ook meer uit op. En hield bovendien meer energie over aan het einde van de dag.

Dat waren de eerste resultaten.

Spanning leren hanteren

De strategieën die ze vervolgens gaandeweg de training kreeg aangereikt, hielpen haar de spanning nog beter te hanteren.

Onder begeleiding van Marloes en Hetty Oostijen ontwikkelde ze een krachtige en hoogstpersoonlijke toolkit. Zodat ze nu weet hoe ze spanning kan voorkomen en weet wat ze kan doen als de spanning weer oploopt.

Zowel gesprekken met haar promotor als overleggen in grotere gezelschappen kan ze nu beter voorbereiden. Haar focus is veel duidelijker geworden.

Ze kan de vraag beantwoorden wat ze wil bereiken in zo’n gesprek of overleg. En welke vragen ze kan stellen.

Natuurlijke voorsprong

Bovendien leerde ze tijdens de training haar natuurlijke voorsprong kennen. En dat gaf haar nog meer richting.

Ze weet nu dat het bij haar hoort om diep in een wereld te duiken. En dat ze bij uitstek in staat is om grensverleggende ideeën en strategieën te ontwikkelen.

Achteraf gezien is ze haar hele leven al bezig om grenzen te verleggen. Maar ze had zich nooit gerealiseerd dat dit een bijzonder talent van haar is. Nu ze zich daarvan bewust is, maakt ze andere keuzes.

Ze geeft prioriteit aan taken waarbij ze haar talent kan inzetten. En pakt deze taken anders aan.
De afgelopen weken is ze bijvoorbeeld bezig geweest met een nieuw artikel over haar onderzoek.

“Vroeger ging ik, als ik een artikel wilde schrijven, eerst praten met mijn promotor. Maar dat was eigenlijk niet zo handig. Want dan kreeg ik eerst zijn ideeën voorgelegd en was het lastig mijn eigen gedachten te ontwikkelen.”

Met als gevolg dat ze datgene waar ze juist heel goed in is, niet optimaal kon inzetten.

Nu doe ik het anders. Ik ontwikkel eerst mijn eigen ideeën voordat ik in gesprek ga. Zodat ik die aan hem kan voorleggen en mijn kijk op het onderzoek meer ruimte krijgt in het gesprek. Die verandering is een proces, maar Marloes heeft mij de handvaten gegeven om zelf steeds meer richting te geven aan het gesprek.”

Het stuur in handen

En zo is er heel wat veranderd door de training. Ze kan spanning veel beter hanteren, waardoor ze meer energie heeft. Ze bereidt zich gerichter voor op overleggen en haalt er meer uit.

Ze is zich bewust van haar natuurlijke voorsprong en zet haar talenten bewuster in.

Kortom: ze heeft de leiding genomen. Het heeft haar krachtiger gemaakt en effectiever.

“Het was altijd alsof ik met de golven mee werd gespoeld,” zegt ze.

“Nu heb ik er zelf meer grip op. Ik ben niet langer overgeleverd aan de stroom maar kan zelf richting geven. Ik heb het stuur in handen.”

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen?

Meer Lezen?

Over de schrijver
Marloes is onderwijskundige en traint introverte professionals hoe ze succesvol kunnen zijn in hun werk zonder zichzelf te forceren. Ze is zelf introvert. Sinds 2008 schrijft zij artikelen over hoe je als introvert succesvol kunt zijn op een manier die bij je past. Zij wordt inmiddels gezien als landelijk expert en regelmatig geïnterviewd door landelijke bladen als Intermediair, Opzij en Elsevier.
Reactie plaatsen