Moeite met het nemen van besluiten: ontdek hoe jij beslissingen neemt als introvert!

Moeite met het nemen van besluiten: ontdek hoe jij beslissingen neemt als introvert!

‘In sollicitaties twijfelen ze altijd aan mijn besluitvaardigheid en daadkracht. Daarom word ik nooit gekozen voor de functie’.

Is dit jou als introvert ook wel eens overkomen? Je bent niet de enige.

Veel werknemers en leidinggevenden, zowel introvert als extravert, verwarren introversie met een gebrek aan besluitvaardigheid. Helaas. Want het zegt meer iets over hoe de natuurlijke manier van communiceren en besluiten nemen van introverten geïnterpreteerd wordt, dan dat er echt iets mis is met hun besluitvaardigheid en daadkracht.

Omdat dit misverstand veel introverten in de weg zit in hun werk, wil ik hier graag naar kijken. En ik hoop dat je straks kunt zeggen: ‘Ik ben introvert, besluitvaardig en daadkrachtig. En wel op mijn eigen natuurlijke manier’.

Wat is besluitvaardigheid?

Besluitvaardig zijn, wil zeggen dat je beslissingen durft te nemen. Dat je daadkrachtig bent. Afhankelijk van je verantwoordelijkheden op je werk, kan het gaan om operationele, tactische of strategische besluiten. Als je besluitvaardig bent, durf je verantwoordelijkheid te nemen en schuif je deze niet af. Je gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg. Je stelt beslissingen niet onnodig uit. Verder kun je opties afwegen en prioriteiten stellen.

Iemand die niet besluitvaardig is, treuzelt over beslissingen of stelt ze uit. Je komt niet tot opties waaruit je kunt kiezen en je doordenkt geen alternatieven. Je verschuilen achter regels komt ook veel voor bij besluiteloze professionals. Zo blijf je in het probleem hangen in plaats van een oplossing te zoeken. De verantwoordelijkheid verschuif je naar anderen die wel aan oplossingen werken en beslissingen nemen.

Zowel introverten als extraverten kunnen uitstelgedrag vertonen bij het nemen van besluiten. Toch wordt het introverten vaker aangerekend. Hoe komt dit nu? Dat wil ik graag uitleggen en illustreren aan de hand van het verhaal van Jan.

Het verhaal van Jan

Jan is introvert en met zijn toestemming deel ik zijn verhaal.

Hij is opzichter bij een grote woningbouwcoöperatie. Hij is verantwoordelijk voor het contact met huurders en aannemers bij verbouwingen.

Vis in het water

Hij vertelde mij dat hij zich als een vis in het water voelt, als hij problemen kan oplossen voor huurders. Soms is het contact met bewoners in eerste instantie moeizaam, maar dit schrikt hem nooit af. Integendeel.

Hij ziet het als een uitdaging om hun vertrouwen te winnen en een duurzame relatie op te bouwen. Zo werd hij laatst in paniek opgebeld door een aannemer. De medewerkers van de aannemer moesten de volgende dag werkzaamheden verrichten bij een huurder.

Agressief

De huurder weigerde de deur open te doen voor de werkmannen. Hij liet dat op een agressieve manier weten. De aannemer vreesde voor een verbaal of fysiek conflict. Maar hij was ook bang dat ze de deadline van het project niet gingen halen.

Jan bedacht zich geen moment. Hij stapte in de auto en reed naar de bewoner toe. Hij vertelde daarover tegen mij:

‘Natuurlijk ben ik me wel bewust van het gevaar. Ik ken de huurder als een grote, sterke man die bedreigend kan overkomen. Maar echt bang ben ik nooit in zulke situaties. Ik vertrouw op zulke momenten altijd op mijn communicatievermogen. Tot nu toe is dat altijd goed gegaan. In dit geval ook. In ‘no-time’ beloofde de huurder om de werkmannen de volgende dag binnen te laten. Hij deed dit inderdaad ook netjes.‘

Problemen oplossen

Zo had Jan allerlei verhalen over situaties waarin hij soms hardnekkige problemen van huurders oploste. Hij wist precies de juiste toon aan te slaan. Daardoor kregen ze vertrouwen in hem en wilden meewerken. Huurders liepen vaak met hem weg omdat hij meteen actie ondernam.

Mensen voelden zich gehoord en serieus genomen. Ik was onder de indruk van de daadkracht en het initiatief van Jan.

Je zou denken dat zijn aanpak en manier van communiceren erg gewaardeerd werd in zijn organisatie. Zeker ook omdat hij een heel aantal problemen met huurders had opgelost. Zijn extraverte collega’s hadden hun handen er al lang van afgetrokken. Omdat zij deze huurders te agressief, onmogelijk, of te moeilijk in de omgang vonden.

Niets was minder waar. Zijn extraverte leidinggevende vond dat Jan een gebrek aan daadkracht en besluitvaardigheid liet zien.

Hoe kan dit nu?

Dit komt omdat besluitvaardigheid en daadkracht er anders uitzien bij introverten en extraverten. Extraverten begrijpen vaak niet hoe het bij introverten werkt. Dit zorgt voor misverstanden en verkeerde beeldvorming.

Beslissingen nemen: de introverte en extraverte manier

Kijk maar naar Jan. Ook in zijn organisatie was er weinig kennis over het verschil tussen introverten en extraverten.

Hoewel hij heel daadkrachtig en besluitvaardig overkwam in contact met huurders, ervaarden zijn collega’s en managers zijn manier van communiceren in vergaderingen en gesprekken als weifelend en onzeker. Het tegenovergestelde van daadkrachtig en besluitvaardig.

Introverten zijn besluitvaardig en daadkrachtig onder de juiste condities

Introverten zijn vaak goede en krachtige sprekers, maar ze hebben wel eerst tijd nodig om alle informatie te verwerken en op een rijtje te zetten. In contact met huurders, richtte Jan zich altijd eerst op het opbouwen van een band. Hij wilde eerst het probleem vanuit het gezichtspunt van de huurder begrijpen. Pas dan kwam hij met een oplossing of aanpak.

Huurders waardeerden dit. Zij voelden zich gehoord. Of zoals sommigen zeiden: ‘eindelijk iemand die echt naar ons luistert’.

In interne vergaderingen met extraverte collega’s werd er altijd van Jan verwacht dat hij meteen reageerde en zijn mening klaar had. Dit deden zijn extraverte collega’s ook en dit werd gezien als daadkrachtig en initiatiefrijk.

Omdat Jan vaak onvoldoende tijd kreeg om alle informatie op een rijtje te zetten, vond hij het echter lastig om iets te zeggen. Hij had meer tijd nodig om zijn mening te vormen. Doordat hij druk voelde om toch te reageren, liep de spanning zo op, dat hij niet meer kon nadenken. Dan zweeg hij of hield een warrig verhaal.

Dit maakte dat Jan elk functioneringsgesprek weer te horen kreeg dat hij daadkrachtiger moest worden. Net als zijn extraverte collega’s. Hij kreeg dit zo vaak te horen tijdens functioneringsgesprekken dat hij dit helaas inmiddels zelf ook geloofde.

En dit had vervelende gevolgen voor Jan. Want hoe meer druk hij voelde om net zo ad rem en krachtig te reageren als zijn extraverte collega’s, hoe onzekerder hij werd. Dat gaf veel stress. Soms blokkeerde hij zelfs helemaal. Dan zei hij nog minder tijdens een overleg of vergadering. Als hij wel wat zei, kwam het er aarzelend en onzeker uit.

Ga uit van je kracht als introvert

Een grote fout die je als introverte professional kunt maken, is meegaan in de extraverte manier van werken. Je gaat jezelf dan onder druk zetten om toch besluiten te nemen en daadkrachtig over te komen. Dit voelt vaak onnatuurlijk en ongemakkelijk. Het is vaak ook contraproductief. Dat merk ik elke keer weer. Net als bij Jan.

Ga dus niet de competitie aan met de extraverte manier van werken. Als je rekening houdt met jouw natuurlijke manier van communiceren en besluiten nemen als introvert, ben je veel krachtiger. Stop dus met jezelf veranderen of aanpassen aan de extraverte norm.

Hoe zet je het juiste beeld neer van jezelf?

Wel is het belangrijk om collega’s en leidinggevenden meer inzicht te geven in jouw natuurlijke manier van werken. Veel introverten zijn te typeren als de stille werkers op de achtergrond. Ze verzetten heel veel werk, maar ze vertellen vaak weinig over hun werk aan anderen. Ze gaan ervan uit dat hun werk voor zichzelf spreekt en dat anderen dit zullen zien en waarderen. Helaas, hoe onterecht ook, is dit vaak niet het geval. Ze zien misschien wel jouw werk, maar kunnen niet zien hoeveel moeite en inspanning het kost. Daarom zien ze de waarde er niet van in. Ze denken dat wat jij doet heel gemakkelijk is.

Dit soort situaties voorkom je door meer te vertellen over waar je tegenaan loopt in je werk en wat je hebt gedaan om het op te lossen. Mensen gaan jouw werk dan meer zien en waarderen.

Voor Jan betekende dit meer vertellen over de moeilijkheden tussen huurders en aannemers en wat hij deed in de communicatie om alles soepel te laten verlopen.

Dit kan heel feitelijk, dus zonder over jezelf op te scheppen of grote verhalen over jezelf te vertellen. Het delen van jouw ervaringen, helpt anderen jouw besluitvaardigheid te zien en te waarderen. En dat niet alleen, heel vaak merk ik dat als introverten dit doen, dat ze anderen inspireren met hun verhaal.

Je zou niet de eerste introvert zijn, die door het delen van zijn natuurlijke manier van werken, andere collega’s aanzet tot het aanpassen van hun manier van werken.

Meer artikelen lezen?

Gerelateerde artikelen

Over de schrijver
Marloes is onderwijskundige en traint introverte professionals hoe ze succesvol kunnen zijn in hun werk zonder zichzelf te forceren. Ze is zelf introvert. Sinds 2008 schrijft zij artikelen over hoe je als introvert succesvol kunt zijn op een manier die bij je past. Zij wordt inmiddels gezien als landelijk expert en regelmatig geïnterviewd door landelijke bladen als Intermediair, Opzij en Elsevier.
Reactie plaatsen