Zo werkt communicatie van introverten en extraverten: je bent te bescheiden en andere misvattingen

Zo werkt communicatie van introverten en extraverten: je bent te bescheiden en andere misvattingen

In haar boek ‘Networking for people who hate networking‘ beschrijft schrijfster Devora Zack een bijzondere en heel herkenbare situatie. Devora Zack verzorgt trainingen over hoe je netwerkt, ook als je introvert bent, snel overprikkeld of te weinig contacten hebt.

Soms verdeelt ze de introverte en extraverte deelnemers voor een opdracht in twee teams: een introverten- en extravertenteam. Het verschil tussen hoe de groep introverten en extraverten de opdracht aanpakt is groot. Ze beschrijft in haar boek hoe de communicatie in de twee groepen in grote lijnen verloopt.

De natuurlijke manier van werken en communiceren

De introverten gaan bij elkaar zitten, pakken pen en papier en maken ieder voor zich een lijst. Vaak vragen ze na een tijdje aan Devora of ze de opdracht in een team moeten doen. Als ze ‘ja’ zegt dan creëren ze samen een lijst met antwoorden die recht doet aan de individuele ideeën en bijdragen van iedereen.

Bij extraverten gaat dit anders. Ze vormen snel een groep en beginnen met overleggen.

Wij gaan wel: de reactie van een extravert

Zij zijn ook de eerste die zich aanmelden als vrijwilliger om wat ze besproken hebben in hun groep te delen met de rest. Ze wachten niet af, maar zeggen gewoon: ‘Wij gaan wel’. En zonder de reactie af te wachten beginnen ze vervolgens hun ideeën te delen. Ze praten door elkaar en dit lijkt niemand te deren.

Ze zijn niet bezig met hoe anderen uit het team op hun bijdrage reageren. Niemand is beledigd door de reactie van de ander.

Meestal bieden de introverten niet aan om hun lijst te delen als de extraverten klaar zijn.

Kan ik dit vertellen: de reactie van een introvert

Soms biedt een introvert zich aan, nadat ze eerst gecheckt heeft in de groep, mondeling of non-verbaal of ze de ideeën van de groep mag delen. Pas dan steekt ze haar hand op en wacht tot ze het woord krijgt.

Vaak is de lijst die ze benoemt kort en precies. Met de benodigde details als dit nodig is. De ideeën worden echter niet in verband gebracht met degene die ze heeft ingebracht. Dat is te privé en gebeurt alleen met nadrukkelijke toestemming.

De beschrijving van Devora geeft een mooi inzicht in de natuurlijke manier van werken en communiceren van extraverten en introverten. En wat voor hen belangrijk is.

Misverstanden: voorkomen dat je labelt

Met beide manieren van werken en communiceren is niets mis. Beide komen tot een goed eindresultaat. Het proces verloopt alleen anders.

Het gevaar alleen is, als je niets weet over de verschillen tussen introverten en extraverten, dat je de natuurlijke manier van werken en communiceren van de ander verkeerd interpreteert.

Zo ontstaan al die misverstanden over introverten en extraverten en al die negatieve labels.

Extraverten over introverten

Extraverten bestempelen bijvoorbeeld het gedrag van introverten vaak als:

  • Gebrek aan initiatief
  • Niet sociaal of niet sociaal vaardig
  • Niet besluitvaardig
  • Voorzichtig
  • Te bescheiden (dit wordt ook vaak als deugd gezien, maar meestal niet door de meeste extraverten en in veel organisaties)

Introverten over extraverten

Maar niet alleen extraverten doen dit. Ook introverten. Zij ervaren het gedrag van extraverten vaak als:

  • Onbeschoft
  • Opdringerig
  • Opschepperig
  • Schreeuwerig
  • Niet geïnteresseerd

Dit komt omdat zowel introverten als extraverten het gedrag van de ander door hun eigen bril bekijken.

Niet sociaal?

Een extravert interpreteert bijvoorbeeld de afwachtende houding van introverten in de groep en bij het delen van hun lijst met ideeën als niet sociaal.

Terwijl het daar niets mee te maken heeft. Integendeel.

De meeste introverten wachten om zeker te weten dat er belangstelling voor is bij de andere groep. Ze vinden het namelijk vervelend om de tijd van de ander te verspillen met informatie waar ze geen behoefte aan hebben.

Ze gaan ervan uit dat als extraverten willen weten wat ze hebben opgeschreven, ze dit zullen vragen.

Daarnaast willen ze zeker weten dat de rest van de deelnemers in hun groep instemt met het delen van de lijst. Ze willen niet voor hun beurt spreken. Dat afstemmen duurt even.

De afwachtende houding van introverten heeft dus niets te maken met niet sociaal zijn of initiatiefloos zijn. Ze zijn juist zeer bezig met de behoeften van hun gesprekspartners en willen hierop afstemmen.

Opdringerig en niet geïnteresseerd?

Hetzelfde geldt voor extraverten. Hun gedrag wordt door introverten vaak als opdringerig gezien en als een teken dat ze niet geïnteresseerd zijn in anderen.

Terwijl dit vaak ook niet zo bedoeld is. Het komt voort uit hun natuurlijke manier van ideeën ontwikkelen.

Extraverten denken en spreken namelijk tegelijkertijd. In gesprek met anderen vormen zij hun gedachten.

Als anderen hun gedachten delen, helpt hen dit weer bij hun eigen denkproces.

Meerdere extraverten hebben mij verteld dat ze ervan uitgaan dat als iemand niet reageert, hij of zij wat op gang geholpen moet worden. Door het delen van hun gedachten, hopen ze de ideeënstroom bij de ander op gang te brengen. En als degene zover is, dat ze hem zullen onderbreken in zijn verhaal.

Zij onderbreken anderen immers ook als ze een idee hebben.

Dat ze vaak als eerste reageren in een gesprek, is dus niet om opdringerig te zijn of uit gebrek aan belangstelling. Integendeel, ze proberen de condities te creëren zodat die ander ook kan reageren. En tot die tijd vullen ze de stilte.

Pijnlijk

Die misverstanden over en weer, kunnen erg pijnlijk zijn. Zowel voor introverten als extraverten.

Aangezien de norm in veel organisaties extravert is, lijden introverten vaak meer onder de vooroordelen.

Zij worden vaker aangesproken op hun natuurlijke gedrag alsof het niet goed is. Er wordt hen bijvoorbeeld besluiteloosheid of een gebrek aan initiatief verweten.

Terwijl als je beter kijkt, ziet dat ze vaak heel veel initiatief nemen en krachtige besluiten kunnen nemen, alleen dat het niet duidelijk is voor de buitenwereld. Omdat de buitenwereld hen bekijkt door een extraverte bril waardoor ze de natuurlijke manier van werken en communiceren negatief beoordelen.

De ideale oplossing

De ideale oplossing: organisaties moeten meer op de hoogte zijn van de verschillen tussen introverten en extraverten en de verschillen waarderen. Ik hoop echt dat we dit de komende jaren kunnen bereiken.

Maar is jouw organisatie nog niet zover, dan kun jij zelf ook stappen zetten om negatieve beeldvorming te voorkomen. Door kleine aanpassingen in wat je zegt en doet, gaan extraverten jouw deskundigheid juist zien en waarderen.

Zonder op te scheppen of je anders voor te doen, maar door slim gebruik te maken van jouw natuurlijke manier van werken en communiceren als introvert en die van jouw extraverte gesprekspartner. Dit is niet moeilijk, maar vraagt een andere manier van kijken.

De eerste stap is door de juiste bril op te zetten, waardoor jij jezelf, maar ook jouw extraverte partner op waarde schat.

Meer artikelen lezen?

Gerelateerde artikelen

Over de schrijver
Marloes is onderwijskundige en traint introverte professionals hoe ze succesvol kunnen zijn in hun werk zonder zichzelf te forceren. Ze is zelf introvert. Sinds 2008 schrijft zij artikelen over hoe je als introvert succesvol kunt zijn op een manier die bij je past. Zij wordt inmiddels gezien als landelijk expert en regelmatig geïnterviewd door landelijke bladen als Intermediair, Opzij en Elsevier.
Reactie plaatsen